UA-108802348-1 نحوه انتخاب بال اسکرو ها - شرکت بازرگانی A.B.I - وارد کننده انحصاری ماشین آلات حروف ساز .

نحوه انتخاب بال اسکرو ها رای انتخاب بال اسکرو ی مناسب برای طراحی مناسب یک قطعه صنعتی مستلزم شناخت صحیحی از پارامترهای آنها می باشد.

نحوه انتخاب یک بال اسکرو در جدول زیر نمایش داده شده است که طراح را در انتخاب صحیح بال اسکرو متناسب با نیازهای طراحی یاری می کند. در این جدول شرایطی که در یک طراحی مهم است ذکر شده و متناسب با آن شروط، مشخص شده است که چه پارامترهایی باید مدنظر قرار گیرند.

مراحل شرایط عملکردی طراحی پارامترهای بال اسکرو
قدم اول نوع استاندارد بال اسکروها در دو دسته استاندارد متریک و اینچی دسته یندی می شود.
قدم دوم دقت قرار گیری شامل دقت پیشروی بال اسکرو می باشد که برای انتخاب صحیح بسیار پارامتر مهمی است.
قدم سوم حداکثر سرعت و نرخ سرعت مورد استفاده پیشروی بال اسکرو برای رسیدن به میزان سرعت مورد نیاز اهمیت دارد.
قدم چهارم مقدار کل جابجایی در این مورد باید به طول کل رزوه توجه شود.
قدم پنجم شرایط بارگذاری و مقدار سرعت تحت این بار بار محوری معادل و سرعت معادل که قرار است بال اسکرو تحمل کند باید در نظر گرفته شود.
قدم ششم بار محوری معادل پیش بار که بال اسکرو متحمل می شود را بررسی کنید
قدم هفتم ·      عمرکاری مورد نیاز

·      بارمحوری معادل

·      سرعت معادل

بار دینامیکی معادل بال اسکرو باید مورد توجه قرار گیرد.
قدم هشتم ·      پیشروی بال اسکرو

·      باردینامیکی معادل

·      سرعت بحرانی

·      محدوده سرعت

در این موارد قطر اسکرو و نوع مهره اهمیت پیدا می کند.
قدم نهم ·      قطر بال اسکرو

·      نوع مهره

·      پیش بار

·      بارگذاری دینامیک

پارامتر سفتی
قدم دهم ·      دمای محیطی

·      طول بال اسکرو

دمای عملکردی و ناشی از جابجایی بال اسکرو

 

error: حقوق تمامی مطالب و اطلاعات برای شرکت ای بی آی محفوظ است !